معنی و ترجمه کلمه non sequitur به فارسی non sequitur یعنی چه

non sequitur


نتيجه کاذب( در منطق)
روانشناسى : نتيجه کاذب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها