معنی و ترجمه کلمه non skid(ing) به فارسی non skid(ing) یعنی چه

non skid(ing)


سر نخور،ليز نخور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها