معنی و ترجمه کلمه non symbiotic organism به فارسی non symbiotic organism یعنی چه

non symbiotic organism


زيستمند ناهمزيست
زيست شناسى : ارگانيزم ناهمزيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها