معنی و ترجمه کلمه non-arcing lightning arrester به فارسی non-arcing lightning arrester یعنی چه

non-arcing lightning arrester


الکترونيک : برقگير بى جرقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها