معنی و ترجمه کلمه non-compliance به فارسی non-compliance یعنی چه

non-compliance


عدم قبول يا انجام ،عدم موفقيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها