معنی و ترجمه کلمه non-concurrence به فارسی non-concurrence یعنی چه

non-concurrence


عدم موافقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها