معنی و ترجمه کلمه non-destructive inspection به فارسی non-destructive inspection یعنی چه

non-destructive inspection


علوم هوايى : بازرسى غير مخرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها