معنی و ترجمه کلمه non-destructive به فارسی non-destructive یعنی چه

non-destructive


عمران : ازمايش غير تجربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها