معنی و ترجمه کلمه non-dimensional به فارسی non-dimensional یعنی چه

non-dimensional


علوم مهندسى : بى بعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها