معنی و ترجمه کلمه non-execution به فارسی non-execution یعنی چه

non-execution


عدم اجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها