معنی و ترجمه کلمه non-ferrous casting به فارسی non-ferrous casting یعنی چه

non-ferrous casting


علوم مهندسى : قطعه ريخته گى غيراهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها