معنی و ترجمه کلمه non-ferrous metal industry به فارسی non-ferrous metal industry یعنی چه

non-ferrous metal industry


علوم مهندسى : صنعت فلزات غيراهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها