معنی و ترجمه کلمه non-inductive circuit به فارسی non-inductive circuit یعنی چه

non-inductive circuit


الکترونيک : مدار ناخودالقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها