معنی و ترجمه کلمه non-inductive load به فارسی non-inductive load یعنی چه

non-inductive load


الکترونيک : بار خارجى ناخودالقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها