معنی و ترجمه کلمه non-inductive winding به فارسی non-inductive winding یعنی چه

non-inductive winding


الکترونيک : سيم پيچ ناخودالقا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها