معنی و ترجمه کلمه non-linerly elastic به فارسی non-linerly elastic یعنی چه

non-linerly elastic


معمارى : ارتجاعى غير خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها