معنی و ترجمه کلمه non-litigious matters act به فارسی non-litigious matters act یعنی چه

non-litigious matters act


قانون ـ فقه : قانون امور حسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها