معنی و ترجمه کلمه non-litigious matters به فارسی non-litigious matters یعنی چه

non-litigious matters


قانون ـ فقه : امور حسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها