معنی و ترجمه کلمه non-metallic sheathed cable به فارسی non-metallic sheathed cable یعنی چه

non-metallic sheathed cable


الکترونيک : کابل با پوشش غيرفلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها