معنی و ترجمه کلمه non-metallic surface extension به فارسی non-metallic surface extension یعنی چه

non-metallic surface extension


الکترونيک : کابل خرطومى با پوشش غيرفلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها