معنی و ترجمه کلمه non-metallic به فارسی non-metallic یعنی چه

non-metallic


غيرفلزى
علوم مهندسى : غيرفلزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها