معنی و ترجمه کلمه non-monetary به فارسی non-monetary یعنی چه

non-monetary


قانون ـ فقه : غير نقدى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها