معنی و ترجمه کلمه non-muslim به فارسی non-muslim یعنی چه

non-muslim


قانون ـ فقه : who is at war against with Muslimکافر حربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها