معنی و ترجمه کلمه non-polar relay به فارسی non-polar relay یعنی چه

non-polar relay


الکترونيک : رله ناقطبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها