معنی و ترجمه کلمه non-producing class به فارسی non-producing class یعنی چه

non-producing class


قانون ـ فقه : طبقه نامولد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها