معنی و ترجمه کلمه non-return to zero به فارسی non-return to zero یعنی چه

non-return to zero


کامپيوتر : بدون برگشت به صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها