معنی و ترجمه کلمه non-steady state flow به فارسی non-steady state flow یعنی چه

non-steady state flow


عمران : جريان غيرهمگام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها