معنی و ترجمه کلمه non-striker به فارسی non-striker یعنی چه

non-striker


ورزش : توپزنى که با وجود ايستادن جلو ميله ضربه نمى زند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها