معنی و ترجمه کلمه non-uniformity به فارسی non-uniformity یعنی چه

non-uniformity


علوم مهندسى : غيريکنواختى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها