معنی و ترجمه کلمه nonbasic variable به فارسی nonbasic variable یعنی چه

nonbasic variable


بازرگانى : متغير غير اساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها