معنی و ترجمه کلمه noncommissioned officer (usn) به فارسی noncommissioned officer (usn) یعنی چه

noncommissioned officer (usn)


علوم دريايى : - rating )RN(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها