معنی و ترجمه کلمه nonconformity به فارسی nonconformity یعنی چه

nonconformity


ناپيروى ،عدم رعايت ،عدم تشابه ،عدم موافقت ،معاندت ،ناهمنوايى
روانشناسى : ناهمرنگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها