معنی و ترجمه کلمه nondetermination coefficient به فارسی nondetermination coefficient یعنی چه

nondetermination coefficient


روانشناسى : ضريب عدم تعين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها