معنی و ترجمه کلمه nondismountable pack به فارسی nondismountable pack یعنی چه

nondismountable pack


کامپيوتر : بسته غيرقابل پياده سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها