معنی و ترجمه کلمه nonduty status به فارسی nonduty status یعنی چه

nonduty status


حالت يا وضعيت بدون کارى ،عدم حضور در سر خدمت
علوم نظامى : معلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها