معنی و ترجمه کلمه none but the old shold go به فارسی none but the old shold go یعنی چه

none but the old shold go


کسى مگربزرگان برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها