معنی و ترجمه کلمه nonehydroscopic powder به فارسی nonehydroscopic powder یعنی چه

nonehydroscopic powder


علوم نظامى : خرج غير متبلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها