معنی و ترجمه کلمه nonerasable storage به فارسی nonerasable storage یعنی چه

nonerasable storage


حافظه پاک نشدنى ،انباره پاک نشدنى
کامپيوتر : انباره پاک نشدنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها