معنی و ترجمه کلمه nonexecutable statement به فارسی nonexecutable statement یعنی چه

nonexecutable statement


جمله غير اجرايى ،دستورالعمل اجراناپذير
کامپيوتر : حکم غير قابل اجرا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها