معنی و ترجمه کلمه nonidentity operation به فارسی nonidentity operation یعنی چه

nonidentity operation


عمل ناهمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها