معنی و ترجمه کلمه nonlinear programming به فارسی nonlinear programming یعنی چه

nonlinear programming


برنامه ريزى غير خطى
کامپيوتر : برنامه ريزى غير خطى
بازرگانى : برنامه ريزى غير خطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها