معنی و ترجمه کلمه nonmonetarists به فارسی nonmonetarists یعنی چه

nonmonetarists


اقتصاددانان غير پولى
بازرگانى : ان دسته از اقتصاددانانى هستند که براى سياست هاى مالى کارائى بيشترى قائل هستند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها