معنی و ترجمه کلمه nonnegative number به فارسی nonnegative number یعنی چه

nonnegative number


عدد نامنفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها