معنی و ترجمه کلمه nonoperating strength به فارسی nonoperating strength یعنی چه

nonoperating strength


پرسنل غير فعال
علوم نظامى : جمعى غير فعال در يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها