معنی و ترجمه کلمه nonparmetric methods به فارسی nonparmetric methods یعنی چه

nonparmetric methods


روانشناسى : روشهاى ناپارامترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها