معنی و ترجمه کلمه nonplus به فارسی nonplus یعنی چه

nonplus


پريشانى ،اشفتگى ،بى تصميمى ،بى تصميم بودن ،پريشان کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها