معنی و ترجمه کلمه nonposetive به فارسی nonposetive یعنی چه

nonposetive


نامثبت ،غير مثبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها