معنی و ترجمه کلمه nonproductive labor به فارسی nonproductive labor یعنی چه

nonproductive labor


کار غير مولد
بازرگانى : کار بى حاصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها