معنی و ترجمه کلمه nonprofit firm به فارسی nonprofit firm یعنی چه

nonprofit firm


بنگاه غير انتفاعى
بازرگانى : موسسه غير انتفاعى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها