معنی و ترجمه کلمه nonprofit firm به فارسی nonprofit firm یعنی چه

nonprofit firm


بنگاه غير انتفاعى
بازرگانى : موسسه غير انتفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها