معنی و ترجمه کلمه nonprofit organization به فارسی nonprofit organization یعنی چه

nonprofit organization


روانشناسى : سازمان غيرانتفاعى
بازرگانى : سازمان غير انتفاعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها